Uutiset

Miksi?

Suurin syy roturisteytysten aloittamiselle on kooikerhondjeilla esiintyvät terveysongelmat: polymyosiitti ja muut autoimmuunisairaudet, erilaiset munuaissairaudet, sekä koirie steriiliys (erityisesti uroksilla). Kooikerhondjen luonteen muuttaminen ei ole päätavoite. Kuitenkin kooikerhondjelle etsitään risteytyksiin sellaisia rotuja, joilla on samanlaisia luonneominaisuuksia kuin mitä kooikerhondjeilla jo on, tai rotuja joilla on ominaisuuksia joita kooikerhondjeilla toivottiin olevan enemmän (sosiaalisuus, rohkeus, toimintakyky, äänivarmuus).

Miten?

 Risteytykseen käytettävät rodut ja yksilöt esitellään ensin Suomen Kooikerhondjeyhdistyksen jalostustoimikunnalle, jonka jälkeen hyväksytyt hakemukset lähetetään eteenpäin Suomen Kennelliiton hyväksyttäviksi. Suomen Kennelliitto tekee lopulliset päätökset.

Kaikki yksilöt rodusta riippumatta on tutkittava kooikerhondjien jalostusohjeen mukaisesti (silmät, polvet, lonkat). Lisäksi kooikerhondjien tulee olla vWd- ja ENM-testattuja. Myös risteytykseen käytettävien koirien luonne ja käyttäytyminen arvioidaan (koiranäyttelyt, luonnetesti, MH-kuvaus, metsästystulokset… jne). Roturisteytykseen käytettävän kooikerhondjen on oltava saanut koiranäyttelyistä vähintään EH (erittäin hyvä) yli 15kk iässä. Risteytykseen käytettävien koirien tulee olla vähintään 3-vuotiaita, ja niillä tulee olla ennestään vähintään 1 pentue.

Kun rodusta tehdään esitys, siinä kerrotaan rodun käyttäytymisestä, luonteesta, terveydestä (myös terveysongelmista) sekä ulkomuodosta. Lisäksi voidaan lyhyesti kertoa myös rodun historiasta. Rotujen, joita risteytyksiin käytetään, tulisi muistuttaa kooikerhondjea niin luonteeltaan kuin ulkomuodoltaan (esim. muut spanielit). Vaihtoehtoisesti risteytykseen tulisi käyttää rotua, joilla ei ole voimakkaita ominaisuuksia tai piirteitä (esim. seurakoirat). Myös muita rotuja eri FCI -ryhmistä voidaan harkita ja esitellä Kennelliitolle.

Ensimmäinen risteytyssukupolvi (F1) arvioidaan tarkasti terveyden, luonteen ja rakenteen osalta. Mahdollisimman montaa F1-sukupolven koiraa pyritään käyttämään jalostukseen, ja vain ne yksilöt joiden terveys ja/tai luonne eivät täytä asetettuja kriteereitä, jätetään jalostuksen ulkopuolelle. F1-sukupolven koirat rekisteröidään EJ-rekisteriin (EJ = ei jalostukseen). Mikäli F1-koirat täyttävät luonne- ja terveyskriteerit, niille anotaan Kennelliitosta siirtoa ER-rekisteriin (ER = erikoisrekisteri, voidaan käyttää jalostukseen FI-rekisteröidyn kanssa).

Roturisteytysten lisäksi käytämme Clubrekisteriä, Suomen Kennelliiton KoiraNettiä sekä Fit2Breed -sovellusta apuna kooikerhondjerodun jalostuksessa.

Milloin? Kuinka kauan?

Roturisteytys on jatkuva projekti. Haluaisimme tehdä 3-5 risteytyspentuetta eri rotujen kanssa seuraavan viiden vuoden sisällä (2021-2026).

Ensimmäisten risteytyspentueiden ja ensimmäisen F4-sukupolven (rekisteröidään puhdasrotuisena kooikerhondjena) jälkeen risteytyspentueita tehdään esimerkiksi 5 vuoden välein ylläpitämään ja lisäämään rodun geneettistä vaihtelua. Roturisteytysprojekti on yksi apuväline lisää rodun geenipoolin laajentamiseen, jota käytetään muiden keinojen rinnalla (tuontikoirat, ulkomaisten urosten jalostuskäyttö, eri yksilöiden ja yksittäisten koirien jalostuskäyttö).

Hyväksynnät:

●      Maaliskuussa 2019 Kooikerhondjeyhdistyksen vuosikokouksessa järjestettiin äänestys roturisteytyksistä ja rotuunotoista: molempia puollettiin.

●      Kesäkuussa 2020 Suomen Spanieliliitto puolsi kooikkereiden roturisteytyksiä.

●      Syyskuussa 2020 VHNK (Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, Hollannin kooikerhondjeyhdistys) antoi lausuntonsa.

●      Tammikuussa 2021 Suomen Kennelliitto hyväksyi kooikerhondjien roturisteytyshakemuksen

○      Varsinainen roturisteytysohjelma on vielä kesken, mutta sitä työstetään tällä hetkellä yhdessä Kennelliiton oman roturisteytysryhmän kanssa. Kennelliitto antoi tehdä yhden roturisteytyspentueen poikkeusluvalla, vaikkei risteytysohjelmaa oltu vielä hyväksytty Kennelliitossa.

Note from the VHNK (Helmikuu 2021)

From the Finnish Kooikerhondje club "Suomen Kooikerhondje ry" we get the news that the Finnish Kennel Club has approved the request for outcross, which the club did some time ago.

During the authorization procedure, the application was also submitted to the VHNK. The board discussed this and pointed them to a number of key issues.

According to the VHNK, an outcross is at this moment not the most desirable way to address the inbreeding problem. The VHNK's plan is to achieve greater genetic diversity through a breeding support program. In Finland, breeders have health problems that can - but do not have to – be caused by inbreeding. We do not experience the same problems in the Netherlands. 

The outcross remains an independent decision of the Finnish club. The association has drawn up a well thought-out plan and ensures a good implementation.

Now we get the news that as part of the outcross project a female is mated with two different working-cocker males. The whole project will be carefully documented and monitored.

We trust that the cooperation with the Finnish Club will continue to be good and that the whole Kooikerworld  can learn from the experience.

 

Kerstin Ueckert
VHNK:n puheenjohtaja

 

 

Huom!

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokousjärjestelyt ovat muuuttuneet. Noudatamme viranomaismääräyksiä ja vuosikokousta ei järjestetä perinteisenä läsnäolokokokuksena.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään vain etäyhteydellä. Kokouksen linkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostilla. Linkkiä ei jaeta muualla.

Jäsenille lähetetään jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiin ohjeet ilmoittautumiseen.

Hallitus

*

KOKOUSKUTSU 16.2.2021

Tervetuloa kokoukseen!

Vuosikokouksessa tullaan noudattamaan kokoushetkellä voimassa olevia Päijät-Hämeen koronarajoituksia.Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jolla kokoukseen voi osallistua.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä palkitsemme Vuoden Koirat 2020!

Tulostahan mukaasi kokouskutsun mukana tulleet liitteet. Emme jaa kopioita enää kokouspaikalla. Kiitos!

 

-Hallitus

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 13.3.2021kello 12:00

Paikka: NESTE Karisto, kokoustilat (Kauppiaankatu 1, 15150 Lahti)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta; puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätösten esittäminen, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.

6. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toimi-ja tilikaudelta

7. Jäsenmaksut ja liittymismaksut toimi-ja tilikaudelle 2022 (vuosi-, nuoriso-ja perhejäsenet), hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset toimikaudelle 2021.

7.1 Hallitus esittää yhdistyksen vuosijäsenen jäsenmaksuksi on 30 euroa, perhe-ja nuorisojäsen maksuksi 15 euroa. Liittymismaksu vuosi-ja nuorisojäseneltä 9 euroa. Jäsenmaksuun ei tule muutoksia.

7.2 Hallitus esittää matkakulukorvausta auton käytöstä 0,30€/km, korkeintaan kahteen hallituksen Suomen Kooikerhondje ry kokoukseen, jotka eivät ole muun tapahtuman yhteydessä.

7.3 Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen esittämän laskun mukainen kohtuullinen palkkio.

8. Vuoden 2021toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta.

11. Ehdotus jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotis kaudelle (v.2022 seuraava).

12. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.

13. Edustajien valinta Suomen Spanieliliiton, Suomen Kennelliiton, Suomen Agilityliiton ja Helsingin Seudun Kennelpiirin kokouksiin.

14. Hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

14.1.Vuonna 2021 yhdistys tukee nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavausten ja -lausuntojen sekä näytteidenoton ja lähettämiskulujen kustannusten korvaamista.Korvaussumma on enintään 150 euroa per koira.Ehdot korvauksen saamiseen ovat:

• koira on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FI, EJ)

• koiraa hoitaneen eläinlääkärin diagnoosin mukaan kuolinsyy on jokin muu,kuinonnettomuus

• koira on ollut kuollessaan alle 7-vuotias

• eläinlääkärin diagnoosi, kuolinsyy ja ruumiinavauslausunto ovat julkisia

• koirasta saa luovuttaa tietoja myös ulkomaille

• korvaushakemuksessa esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero, kuitti maksuista, kopio eläinlääkärin diagnoosista ja ruumiiinavauslausunnosta

• korvaushakemusosoitetaan yhdistyksen sihteerille

• korvauksia ei makseta ulkomaille

• korvauksen saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

14.2. MH-luonnekuvauksen tukeminen

MH-luonnekuvaus maksaa noin 80-100 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhdistys korvaa 50 euroa MH-kuvaukseen vuonna 2021 osallistuneen kooikerhondjein osallistumismaksusta. Tukea maksetaan kymmenelle koiralle hakujärjestyksessä. Tukea haetaan erillisen ohjeen mukaan.

15. Jäsenten tekemät esitykset

16. Muut asiat

• Vuoden Koirat2020 (Vuoden ROP Näyttelykoira,Vuoden VSP Näyttelykoira, Vuoden ROP Näyttelyveteraani, Vuoden VSP Näyttelyveteraani, Vuoden Agilitykoira, Vuoden Tokokoira, Vuoden Jälkikoira, Vuoden Rally-tokokoira, Vuoden monitoimikoira)

• Oljenkorsi ”Vuoden Touhukas” -palkinnon jakaminen

• Yhdistyksen viirin/viirien jakaminen

• Roturisteytyksen kuulumiset

17. Vuosikokouspaikka 2022

18. Kokouksen päättäminen

 

 

Kooikerhondjen roturisteytysprojekti on saanut hyväksynnän Suomen Kennelliitossa. Jalostustoimikunta yhdessä SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan kanssa viimeistelee tällä hetkellä risteytysohjelmaa. Ohjelmaan voidaan lisätä ajan myötä myös muita rotuja. Ensimmäinen hyväksytty rotu ohjelmaan on cockerspanieli. Ensimmäinen risteytyspentue on suunnitteilla keväälle 2021.
 
terveisin,
Suomen Kooikerhondje ry, jalostustoimikunta
Jalostusikäinen (18kk) uros voidaan ilmoittaa yhdistyksen jalostusuros -listalle, jos olet valmis viemään uroksen vaadittaviin tarkastuksiin myöhemmin, esimerkiksi jos jalostuskiinnostusta uroksesta ilmenee. Urokset listataan peruslistan jälkeen omaksi osiokseen.
 
Tämä ilmoittaminen olisi varsin suotavaa kasvattajien kannalta, jotta kaikille näkyisi mahdollisimman laajasti käytettävissä oleva potentiaalinen populaatio. Tällä hetkellä näyttelytoiminta on ollut jo pysähdyksissä pidempään joten toistaiseksi ei näyttelytuloksia voidakaan saada.
 
Tällainen käytäntö on ollut jo muissa Pohjoismaissa ja nyt se otetaan käyttöön myös Suomessa.
 
Tämän listan ylläpidosta huolehtii jalostustoimikunnasta Tiina Väli-Mattila (wishdecoy at gmail piste com).
 
 
Jalostustoimikunnan puolesta,
 
Kaisa Pelkonen

On taas aika osallistua Vuoden Kooikerhondje-kilpailuun!

Haussa on vuoden 2020 agility-, toko-, mejä- ja rallytokokoira sekä vuoden näyttelykoira ja vuoden näyttelyveteraani. Ensimmäistä kertaa palkitaan myös monitoimi-kooiker. Kiertopalkinnot jaetaan voittajille yhdistyksen vuosikokouksessa Lahdessa lauantaina 13.3.2021.

Palkintojen säännöt löydät yhdistyksen sivuilta.

Pistelaskua varten tulokset lähetetään Jonna Heinoselle sähköpostitse jonna.heinonen at gmail.com Lähetä koirasi tulokset 31.1.2021 mennessä.

Liitä mukaan omistajan/ohjaajan yhteystiedot ja pistelaskuun tarvittavat sijoitustiedot. Muistathan mainita myös koirasi mahdolliset RYP- ja BIS-sijoitukset, sillä ne eivät näy KoiraNetissä. Vuoden näyttelykoiran valinnassa huomioidaan vain Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt. Agilitytulokset, ota valokuva tai skannaa kisakirjan sivut, kerro mitkä nollatulokset haluat laskea laskea tuloksiin mukaan (tulokset eivät ole siirtyneet Koiranettiin, joten sieltä niitä ei voi tarkistaa).

Ehdota Oljenkorsi-palkinnon saajaa!

Lähetä oma ehdotuksesi perusteluineen Oljenkorsi-palkinnon saajaksi. Oljenkorsi-palkinto vuoden touhukas on jaettu rotua tunnetuksi tehneelle kooikerhondjelle. Edelliset palkinnon saajat näet yhdistyksen kotisivuilta kohdasta: https://kooikerhondje.fi/index.php/fi/palkitut-vuoden-koirat 

Ehdotukset lähetetään perusteluineen Kaisa Pelkoselle kaisa.pelkonen (at) kolumbus.fi 31.1.2021 mennessä.

 

 

Hallituksen puolesta,

Kaisa Pelkonen