Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99 10 §) mukainen rekisteriseloste. Päivitetty hallituksen kokouksessa 7/2015.

1. Rekisterinpitäjä Suomen Kooikerhondje ry, Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsensihteeri Taina Lempiäinen, Eestintaival 4 B 14, 02280 Espoo

3. Rekisterin nimi Jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvollisuus ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten
5. Rekisterin tietosisältö Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköposti, Jäsentapa (vuosi- / nuoriso- / perhejäsen), Tieto maksetusta jäsenmaksusta
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille (jäsenlehden postitus, yhdistyksen internet-sivujen jäsenille tarkoitetun keskustelupalstan ylläpito). Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteritiedot ovat sähköisessä muodossa ja pidetään luottamuksellisina. Pääsy rekisteriin on yhdistyksen hallituksen hyväksymällä edustajalla.
Viimeksi päivitetty: 23.08.2016 13:39