Vuosikokous vain etäyhteyksillä 13.3.2021

Huom!

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokousjärjestelyt ovat muuuttuneet. Noudatamme viranomaismääräyksiä ja vuosikokousta ei järjestetä perinteisenä läsnäolokokokuksena.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään vain etäyhteydellä. Kokouksen linkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostilla. Linkkiä ei jaeta muualla.

Jäsenille lähetetään jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiin ohjeet ilmoittautumiseen.

Hallitus

*

KOKOUSKUTSU 16.2.2021

Tervetuloa kokoukseen!

Vuosikokouksessa tullaan noudattamaan kokoushetkellä voimassa olevia Päijät-Hämeen koronarajoituksia.Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jolla kokoukseen voi osallistua.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä palkitsemme Vuoden Koirat 2020!

Tulostahan mukaasi kokouskutsun mukana tulleet liitteet. Emme jaa kopioita enää kokouspaikalla. Kiitos!

 

-Hallitus

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 13.3.2021kello 12:00

Paikka: NESTE Karisto, kokoustilat (Kauppiaankatu 1, 15150 Lahti)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta; puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätösten esittäminen, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.

6. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toimi-ja tilikaudelta

7. Jäsenmaksut ja liittymismaksut toimi-ja tilikaudelle 2022 (vuosi-, nuoriso-ja perhejäsenet), hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset toimikaudelle 2021.

7.1 Hallitus esittää yhdistyksen vuosijäsenen jäsenmaksuksi on 30 euroa, perhe-ja nuorisojäsen maksuksi 15 euroa. Liittymismaksu vuosi-ja nuorisojäseneltä 9 euroa. Jäsenmaksuun ei tule muutoksia.

7.2 Hallitus esittää matkakulukorvausta auton käytöstä 0,30€/km, korkeintaan kahteen hallituksen Suomen Kooikerhondje ry kokoukseen, jotka eivät ole muun tapahtuman yhteydessä.

7.3 Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen esittämän laskun mukainen kohtuullinen palkkio.

8. Vuoden 2021toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta.

11. Ehdotus jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotis kaudelle (v.2022 seuraava).

12. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.

13. Edustajien valinta Suomen Spanieliliiton, Suomen Kennelliiton, Suomen Agilityliiton ja Helsingin Seudun Kennelpiirin kokouksiin.

14. Hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

14.1.Vuonna 2021 yhdistys tukee nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavausten ja -lausuntojen sekä näytteidenoton ja lähettämiskulujen kustannusten korvaamista.Korvaussumma on enintään 150 euroa per koira.Ehdot korvauksen saamiseen ovat:

• koira on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FI, EJ)

• koiraa hoitaneen eläinlääkärin diagnoosin mukaan kuolinsyy on jokin muu,kuinonnettomuus

• koira on ollut kuollessaan alle 7-vuotias

• eläinlääkärin diagnoosi, kuolinsyy ja ruumiinavauslausunto ovat julkisia

• koirasta saa luovuttaa tietoja myös ulkomaille

• korvaushakemuksessa esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero, kuitti maksuista, kopio eläinlääkärin diagnoosista ja ruumiiinavauslausunnosta

• korvaushakemusosoitetaan yhdistyksen sihteerille

• korvauksia ei makseta ulkomaille

• korvauksen saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

14.2. MH-luonnekuvauksen tukeminen

MH-luonnekuvaus maksaa noin 80-100 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhdistys korvaa 50 euroa MH-kuvaukseen vuonna 2021 osallistuneen kooikerhondjein osallistumismaksusta. Tukea maksetaan kymmenelle koiralle hakujärjestyksessä. Tukea haetaan erillisen ohjeen mukaan.

15. Jäsenten tekemät esitykset

16. Muut asiat

• Vuoden Koirat2020 (Vuoden ROP Näyttelykoira,Vuoden VSP Näyttelykoira, Vuoden ROP Näyttelyveteraani, Vuoden VSP Näyttelyveteraani, Vuoden Agilitykoira, Vuoden Tokokoira, Vuoden Jälkikoira, Vuoden Rally-tokokoira, Vuoden monitoimikoira)

• Oljenkorsi ”Vuoden Touhukas” -palkinnon jakaminen

• Yhdistyksen viirin/viirien jakaminen

• Roturisteytyksen kuulumiset

17. Vuosikokouspaikka 2022

18. Kokouksen päättäminen

 

 

Luotu: 21.02.2021 22:05
Kirjoittanut Kaisa Pelkonen