Kennelliiton jalostustarkastus etenee

Jalostustarkastus koostuu yksityiskohtaisesta ulkomuodon arvioinnista sekä muutamia erilaisia tilanteita sisältävästä käyttäytymisen kuvailusta. Ulkomuoto- ja käyttäytymisosiot voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tieto suoritetusta tarkastuksesta tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan jalostustarkastusohjeen, jossa määritellään osallistumisoikeus, tarkastuksen suorittajat, tarkastuksen lopputulos ja muita yleisiä sääntöjä. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin käyttäytymisosion suoritusohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaisen kuvailun tarkastuksen suorittamisesta. Ohjeet tulevat voimaan 1.6.2015 ja ne tullaan julkaisemaan Kennelliiton sivuilla myöhemmin.

Lue lisätietoa uutisesta

Luotu: 22.10.2014 11:41
Kirjoittanut Merja Suomalainen