Jalostus

Jalostustoimikunnan sähköpostiosoite on jalostus@kooikerhondje.fi.

Tehtävät

Jalostustoimikunta kerää tietoja kooikereiden sairauksista, luonteista ja ulkonäöstä auttaakseen kasvattajia valitsemaan jalostusnartulleen sopivan ja jalostuskriteerit täyttävän uroksen pitkäjänteisen, rotua kehittävän jalostustyön näkökulmasta. Kooikerhondjerodun jalostuksen haastavimpia puolia on hyvin pieni populaatio, joten jalostustoimikunta pyrkii myös ohjaamaan kasvattajia mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttämiseen. Jalostustoimikunta tiedottaa kasvattajaa suunnitellun yhdistelmän sairausriskeistä ja jalostuskyselyyn vastatessaan joko kertoo jalostussuositusten toteutuvan tai kertoo, miksi ne eivät toteudu.

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • jalostuskyselyihin vastaaminen
 • kasvattajien tiedusteluihin vastaaminen
 • jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja päivittäminen
 • terveyskyselyn toteuttaminen ja tuloksista tiedottaminen
 • Club Registerin Suomen osion päivitystietojen kerääminen
 • jalostusaiheisen materiaalin tuottaminen ja julkaiseminen Kooikerhondje-lehdessä
 • jalostusuroslistan kokoaminen ja ylläpito
 • rotukohtaisten neuvotteluiden järjestäminen
 • Suomen ja muiden maiden kooikerhondjepopulaation terveystilanteen seuraaminen
 • saatavilla olevan jalostuksellisen tiedon kokoaminen, mm. kuolinsyyt
 • terveystutkimusten joukkotarkastuksista tiedottaminen
 • yhteistyö Hollannin jalostustoimikunnan kanssa, jalostusohjeiden päivittäminen rodun kotimaan käytäntöä noudattaen
 • yhteistyö muiden maiden jalostustoimikuntien kanssa
 • yhteistyö ulkomuototuomarikoulutusta järjestävän tahon kanssa
 • jalostustoimikunnan toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen

Suomen Kooikerhondje ry:n jalostustoimikunta toimii Suomen kooikerhondje ry:n hallituksen alaisena.. Suomen Kooikerhondje ry:n vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja kokoaa toimikuntaan muut jäsenet toimikautensa alussa.

Jalostustoimikunta 2023

puheenjohtaja Petra Mustonen
varapuheenjohtaja, roturisteytysohjelman koordinointi Hanna Parkkola
pentuneuvonta, aikuisvälitys, kasvattajayhteistyö Taina Niemi
jalostusuroslistavastaava

Heli Lagus

astutussuunnitelmat, kotisivujen ylläpito muiden jalostusaiheiden osalta Monica Suorsa
kansainvälinen toiminta,
sairaudet
Henna Palmunen
JTO:n koordinointi, edustaja hallituksessa Kristiina Oksa
lisääntymiskysely, MH-kuvaus, ulkomuodon ihanneprofiili Liisa Kotisalo
astutussuunnitelmat Merja Suomalainen

 Toimikunnan lisäksi tehtävissä mukana:

 • Taru Nyyssönen, Club Registerin päivitys

 

Viimeksi päivitetty: 06.01.2024 21:34