Jalostus

Jalostustoimikunnan sähköpostiosoite on jalostus@kooikerhondje.fi.

Jalostustoimikunnan sähköpostiin pyydetään jalostuskyselyt sekä muut tiedustelut.

Tehtävät

Jalostustoimikunta kerää tietoja kooikereiden sairauksista, luonteista ja ulkonäöstä auttaakseen kasvattajia valitsemaan jalostusnartulleen sopivan ja jalostuskriteerit täyttävän uroksen pitkäjänteisen, rotua kehittävän jalostustyön näkökulmasta. Kooikerhondjerodun jalostuksen haastavimpia puolia on hyvin pieni populaatio, joten jalostustoimikunta pyrkii myös ohjaamaan kasvattajia mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttämiseen. Jalostustoimikunta tiedottaa kasvattajaa suunnitellun yhdistelmän sairausriskeistä ja jalostuskyselyyn vastatessaan joko kertoo jalostussuositusten toteutuvan tai kertoo, miksi ne eivät toteudu.

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • jalostuskyselyihin vastaaminen
 • kasvattajien tiedusteluihin vastaaminen
 • jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja päivittäminen
 • terveyskyselyn toteuttaminen ja tuloksista tiedottaminen
 • terveystulosten julkaiseminen
 • Cllub Registerin Suomen osion päivitystietojen kerääminen
 • jalostusaiheisen materiaalin tuottaminen ja julkaiseminen Kooikerhondje-lehdessä
 • jalostusuroslistan kokoaminen ja ylläpito
 • rotukohtaisten neuvotteluiden järjestäminen
 • Suomen ja muiden maiden kooikerhondjepopulaation terveystilanteen seuraaminen
 • saatavilla olevan jalostuksellisen tiedon kokoaminen, mm. kuolinsyyt
 • terveystutkimusten joukkotarkastuksista tiedottaminen
 • yhteistyö Hollannin jalostustoimikunnan kanssa, jalostusohjeiden päivittäminen rodun kotimaan käytäntöä noudattaen
 • yhteistyö muiden maiden jalostustoimikuntien kanssa
 • yhteistyö ulkomuototuomarikoulutusta järjestävän tahon kanssa
 • toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen

Jalostustoimikunnan jäsen on vuosina 2005, 2007, 2010, 2012 ja 2014 osallistunut Hollannissa järjestettävään kooikerhondjein jalostusseminaariin. Lisäksi jalostustoimikunta on vuosittain hakenut tuoretta tietoa Kennelliiton järjestämistä jalostusneuvojakoulutuksista.

Kooikerhondjien alkuperämaan, Hollannin, rotujärjestö ylläpitää rekisteriä (Club Register) koko maailman kooikerhondjekannasta. Tähän rekisteriin kootaan tiedot myös suomalaisista koirista, rekisteröinneistä, terveystutkimustuloksista sekä muista jalostuksen kannalta merkittävistä tiedoista.

Jalostustoimikunta 2020-2021

puheenjohtaja Taru Nyyssönen, tarumaisen@gmail.com
varapuheenjohtaja/sihteeri Petra Mustonen 
pentuneuvonta Henna Palmunen, palmupuu@gmail.com 
jalostusuroslistavastaava Tiina Väli-Mattila, tiinavm@dnainternet.net
jäsen Kristiina Oksa
jäsen  Reija Nordlund


Toimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimii Liisa Kotisalo.

Suomen Kooikerhondje ry:n jalostustoimikunta toimii Spanieliliiton jalostustoimikunnan alaisena. Suomen Kooikerhondje ry:n vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan kahdeksi toimikaudeksi ja puheenjohtaja kokoaa toimikuntaan muut jäsenet toimikautensa alussa.

Viimeksi päivitetty: 28.05.2020 21:06