Yhdistyksen maksamat tuet

Yhdistyksen maksamat tuet 18.3.2023 pidetyn vuosikokouksen mukaisesti.

1) MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin tukeminen

 • Yhdistys maksaa MH-luonnekuvaukseen tai luonnetestiin vuonna 2023 osallistuneen kooikerhondjen osallistumismaksusta 50 euroa (MH-kuvaus) tai 30 euroa (luonnetesti). MH-luonnekuvaus maksaa noin 100 - 120 euroa ja luonnetesti noin 60 euroa.
 • Tukea maksetaan (20) kooikerhondjelle tai yhdistyksen kokeeseen osallistuneille kooikerhondjeille hakujärjestyksessä.
 • Tuki myönnetään vain yhdistyksen jäsenelle.
 • Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista.
 • Tuki maksetaan jälkikäteen MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin suorittamisen jälkeen.
 • Tukea tulee hakea kuukauden kuluessa kuvauksen suorittamisesta.

2) MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin tukeminen roturisteytykseen valitulle, jalostustoimikunnan hyväksymälle muun rotuiselle koiralle

 • Yhdistys maksaa MH-luonnekuvaukseen tai luonnetestiin vuonna 2023 roturisteytykseen valitun, jalostustoimikunnan hyväksymän muun rotuisen koiran osallistumismaksusta 50 euroa (MH-kuvaus) tai 30 euroa (luonnetesti). MH-luonnekuvaus maksaa noin 100 - 120 euroa ja luonnetestin noin 60 euroa.
 • Tukea maksetaan enintään viidelle (5) roturisteytykseen valitulle koiralle.
 • Tukea maksetaan 1.1.2023 jälkeen tehdyistä kuvauksista.
 • Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista.
 • Tuki maksetaan jälkikäteen MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin suorittamisen jälkeen.
 • Tukea tulee hakea kuukauden kuluessa kuvauksen suorittamisesta.

 3) Nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavauskulujen korvaus

Vuonna 2023 yhdistys tukee nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavausten ja - lausuntojen sekä näytteidenoton ja lähettämiskulujen kustannusten korvaamista. Korvaussumma on enintään 150 euroa per koira. Ehdot korvaukseen saamiseen ovat:

 • koira on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FI,EJ,ER)
 • koiraa hoitaneen eläinlääkärin diagnoosin mukaan kuolinsyy on jokin muu, kuin onnettomuus
 • koira on ollut kuollessaan alle 8-vuotias
 • eläinlääkärin diagnoosi, kuolinsyy ja ruumiinavauslausunto ovat julkisia
 • koirasta saa luovuttaa tietoja myös ulkomaille
 • kopio eläinlääkärin diagnoosista ja ruumiiinavauslausunnosta liitetään hakemukseen
 • korvauksia ei makseta ulkomaille
 • korvauksen saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä
 • Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista. 

3) Roturace tai vastaava

Yhdistys osallistuu vuonna 2023 Roturace -tai vastaavaan tapahtumaan osallistuneiden joukkueiden osallistumismaksuun 5 eurolla per koirakko. Tuki maksetaan vain yhdistyksen jäsenille. Joukkueen johtaja kokoaa joukkueen. Tuki maksetaan joukkueen johtajalle keskitetysti kuittia vastaan. Tukianomukset osoitetaan rahastonhoitajalle.

Toimihenkilöiden ja lajivastaavien yhteystiedot löytyvät koottuna täältä.

Viimeksi päivitetty: 18.06.2023 15:08