Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99 10 §) mukainen rekisteriseloste. Päivitetty hallituksen kokouksessa 8/2018.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kooikerhondje ry, Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsensihteeri Merja Mäki

3. Rekisterin nimi Jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvollisuus ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten
5. Rekisterin tietosisältö Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköposti, Jäsentapa (vuosi- / nuoriso- / perhejäsen), Tieto maksetusta jäsenmaksusta
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille (jäsenlehden postitus, yhdistyksen internet-sivujen jäsenille tarkoitetun keskustelupalstan ylläpito). Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot ovat sähköisessä muodossa ja pidetään luottamuksellisina. Pääsy rekisteriin on yhdistyksen hallituksen hyväksymällä edustajalla.

 

Tietosuojaseloste

Rekisteröityjen oikeudet

Tarkastusoikeus: oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot kysymällä asiasta jäsensihteeriltä. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus: oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus: oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Tämä tosin voi johtaa siihen, ettei rekisteröidylle voi toimittaa jäsenpostia. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Valitusoikeus: oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

Viimeksi päivitetty: 09.09.2018 12:28