Welcome to the Finnish Kooikerhondje Association webpage

Eilen, sunnuntaina 25.3.2018 järjestetyssä jalostusneuvottelussa puhuttiin muun muassa rodun geneettisestä kapeudesta ja monimuotoisuuden turvaamisesta. Neuvottelussa kannatettiin ajatusta, että jalostustoimikunta selvittäisi roturisteytyksiin liittyviä yksityiskohtia. Toimikunta otti asian hoidettavakseen.

Aikataulullisesti selvitystyö etenee nyt siten, että tähtäämme tietojen kokoamisessa ja muussa valmistelussa kevään 2019 vuosikokoukseen. Vuosikokous voi sitten tähän tietoon perustuen päättää, jatketaanko risteytysprojektin edistämistä vai ei.

Laadimme huhtikuun aikana selvitystyön edistämiselle tarkemman suunnitelman ja palaamme asiaan. Kaiken kaikkiaan ratkaisevassa asemassa ovat ilman muuta rodun kasvattajat ja harrastajat, Spanieliliittoa, Kennelliittoa ja kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta.  

Jalostustoimikunnan puolesta,

Merja Suomalainen, pj

The Finnish Kooikerhondje Association was established on October 1999. It works as a member of Finnish Kennel ClubFinnish Spaniel Club and Finnish Agility Association.

Kooikerhondje is a small dog breed, it’s height according to breed standard is 35-40cm. It is coloured white with red markings. Kooikerhondje is lively breed which is usually loyal to its owner from very small age. As such an active dog it goes well to many activities such as agility, blood tracking or obedience. Being sensitive breed kooikerhondje needs a consistent owner.

Content is currently under construction.